DGPS

Laatst gewijzigde datum

Reacties: 0

dgps

In Rijen staat een DGPS mast die iets vertelt over hoe wij (steeds) preciezer onze positie op aarde kunnen bepalen….

 

onderstaand filmpje heb ik onlangs gemaakt,met wat opnames
met de miniwhip en de sdrplay ontvanger.

Global Positioning System (GPS)Vanaf 1978 begon het Amerikaanse ministerie van defensie satellieten te lanceren voor het NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System), beter bekend als kortweg gps. Hierbij worden de pseudoranges gemeten tot de satellieten. De positie zou theoretisch moeten liggen op de snijding van denkbeeldige bollen rond de satellieten. De straal van deze bollen is gelijk aan de tijd tussen het zenden en ontvangen, vermenigvuldigd met de snelheid van het licht.
Het nadeel van GPS voor sommige toepassingen is echter de (toch) beperkte nauwkeurigheid (van 5 tot 15 meter). Vandaar dat (hulp) systemen zijn ontwikkeld om de nauwkeurigheid van GPS te vergroten. DGPS is een zo’n hulpsysteem.

DGPSDGPS (Differential Global Positioning System) is een systeem dat differentiaalcorrecties berekent om de positienauwkeurigheid van GPS te verbeteren. Het maakt gebruik van een referentieontvanger waarvan de positie bekend is. Bij de referentieontvanger worden de verschillen tussen de bekende positie en de met GPS berekende positie berekend, waarna de afwijkingen naar andere ontvangers verzonden worden. De berekende posities van die ontvangers wordt vervolgens gecorrigeerd, waardoor een nauwkeurigheid van ongeveer 2 meter behaald kan worden.

Referentieontvangers zijn over de hele wereld geplaatst en zenden over de radiobakens van zee- en kustvaart een gemoduleerd correctiesignaal op de 283,5 tot 325 kHz-band uit. De correctiesignalen zijn te herkennen aan een uniek identificatienummer dat met de correcties wordt meegezonden. De International Association of Lighthouse Authorities (IALA) is de organisatie die voor de wereldwijde keten van MF-radiobakens zorgt.
Voor speciale toepassingen, zoals bij bouwprojecten, zijn door privébedrijven (met vergunning) vaste of tijdelijke netwerken van referentiestations geïnstalleerd. Deze maken RTK mogelijk, hetgeen tot nauwkeurigheid van enkele centimeters leidt.
Nederland Nederland beschikt voor navigatie over drie publieke DGPS-referentieontvangers, in Hoek van Holland, Vlieland en in Gilze en Rijen dus. Door de kracht van de zenders van de referentieontvangers kan met name Hoek van Holland en Gilze en Rijen landinwaarts ontvangen worden. Hoelang deze zender setup actief blijft is niet bekend.. echter met de komst van de europese tegenhanger  Galileo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bericht reactie